Zarząd Koła

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO KONTAKT
Prezes Władysław Ciura 730 886 662
Wiceprezes Paweł Chlebek
Wiceprezes ds. sportowych Sebastian Pietrykowski
Skarbnik Koła Małgorzata Wąs 667 964 980
Sekretarz Koła Wojciech Baś
Gospodarz Koła Grzegorz Bojdo
Członek Zarządu Grzegorz Sas
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Władysław Makuła
Komisja Rewizyjna – Sekretarz Andrzej Wojciechowski
Komisja Rewizyjna – Członek Zdzisław Fąfara
Społeczna Straż Rybacka – Komendant Daniel Rosiek
Rzecznik Dyscyplinarny Stanisław Wąs