Sprawozdanie z posiedzenia zarządu Koła „Piast”

W dniu 01.02.2017 na posiedzeniu zarządu Koła ukonstytuował się nowy zarząd Koła w składzie:

Prezes Koła – Władysław Ciura
Wiceprezes – Paweł Chlebek
Prezes Sportowy – Artur Jaśkiewicz
Wiceprezes Sportowy – Adam Zabłocki
Skarbnik Koła – Tadeusz Maciejowski
Sekretarz Koła – Wojciech Baś
Gospodarz Koła – Małgorzata Wąs
Członek Zarządu – Edward Żurek
Członek Zarządu – Dawid Jaśkiewicz
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Władysław Makuła
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Agata Mroczek
Członek Komisji Rewizyjnej – Zdzisław Fąfara
Delegat na Zjazd Okręgu – Władysław Makuła
Delegat na Zjazd Okręgu – Paweł Chlebek
Zastępca Delegata na Zjazd Okręgu – Tadeusz Maciejowski

Komendantem Społecznej Straży Rybackiej został wybrany Hieronim Jaśkiewicz.
Katarzyna Wolf została wybrana Rzecznikiem Dyscyplinarnym naszego Koła.
Zarząd Koła podjął uchwałę nr 01/17 o refundacji kart wędkarskich Komendantowi SSR Hieronimowi Jaśkiewiczowi i Sekretarzowi Koła Wojciechowi Baś.
Uchwałą nr 02/17 zarząd podjął decyzję o powołąniu Małgorzaty Wąs na zastępstwo Skarbnika Koła w czasie jego nieobecności.
Ustalono plan pracy na rok 2017.

Zarząd Koła „Piast”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *